Aktivity

V popředí aktivit partnerství je jednak poskytování informací, poradenství a zprostředkování a zajištění přístupu k informacím o životních a pracovních podmín­kách pro širokou veřejnost, ale také rozvoj přeshraniční výměny volných pracovních míst.

Doprovodné aktivity partnerských organizací mají za cíl přispět k vyšší transparentnosti regionálního trhu práce. Ukázalo se, že v jednotlivých částech pohraničního regionu nejsou k dispozici srovnatelné údaje týkající se přeshraniční mobility. Pořádané workshopy a expertní fóra by mely přispět ke vzájemnému pochopení a k identifikaci potřeb v oblasti další činnost, a v neposlední radě také ke koncipování účinných projektu partnerských organizací zaměřených na potřeby trhu práce.

V současnosti působí na území EURES-TriRegio 12 poradkyň a poradců EURES, z toho 7 v Sasku, 2 v Dolním Slezsku a celkem 3 v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Tito poradci EURES zajištují základní nabídku služeb EURES v pohraničí.

Od roku 2007 na území partnerství EURES –TriRegio probíhají přeshraniční poradenské/informační dny, v jejichž rámci přeshraničně působící poradkyně a poradci EURES poskytují individuální poradenství. Tuto nabídku doplňují informační akce pro širokou veřejnost na téma životních a pracovních podmínek, ale také každoročně pořádané burzy pracovních příležitostí a náborové dny probíhající za účasti zaměstnavatelů z regionu.

Kromě toho už byly ze strany regionálních veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazu zaměstnavatelů iniciovány specifické tematické workshopy a expertní fóra zaměřené na jednotlivé cílové skupiny, probíhající za účasti externích aktéru z hospodářské a výzkumné sféry.

Za účelem podpory přeshraniční mobility vydaly odborové svazy působící v pohraničí několik relevantních publikací. V roce 2007 vydal Obvod DGB Sasko brožuru s náz­vem „Právní předpoklady pro migrantky a migranty při přístupu na trh práce v Sasku a minimální zákonné standardy“, mimo jiné také v němčině, češtině a polštině.

Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio slučuje různé kompetence partnerských organizací a díky tomu je důležitým kontaktním subjektem pro různé regionální aktéry a cílové skupiny.

K prioritám činnosti partnerství patří:

  • informace a poradenství poskytované poradkyněmi a poradci EURES v regionu,
  • poskytování aktuálních a specifických informačních a poradenských služeb pro cílové skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVC, učňů a studentů,
  • iniciativy zaměřené na prosazení mobility za spravedlivých podmínek v trojzemí,
  • příprava iniciativy na zjišťování údajů o potřebě kvalifikované pracovní síly.