Kdo zastupuje zájmy zaměstnanců?

  • Kdo zastupuje zájmy zaměstnanců?

Na podnikové úrovni zastupují zájmy zaměstnanců zpravidla volené podnikové rady zaměstnanců (u nepodnikatelských subjektů ve veřejné správě tzv. personální rady zaměstnanců). Členové rad zaměstnanců požívají ochranu na základě zákona o organizaci pracovních vztahů v podniku (BetrVG) nebo, v případě personálních rad zaměstnanců, na základě příslušného zemského zákona o personálním zastoupení zaměstnanců (PersVG). Podnikové rady zaměstnanců lze založit v podnicích s nejméně 5 zaměstnanci oprávněnými volit a být voleni. Rady zaměstnanců zastupují zájmy zaměstnanců ve vztahu vůči zaměstnavateli v personálních a sociálních otázkách, dohlížejí na dodržování zákonů, nařízení, kolektivních smluv, podnikových dohod atd. a podílejí se na řešení otázek v oblasti BOZP, personálního plánování, úpravy pracovní doby apod. Pro mladistvé a učně jsou důležitým kontaktním subjektem tzv. zástupci pro mládež a učně (JAV).

Kromě rad zaměstnanců působí v některých podnicích také odboroví důvěrníci. Odborové svazy jsou organizované podle odvětví a působí na celostátní a regionální úrovni. Pod střechou konfederace DGB – Německého svazu odborů – působí 8 členských OS, které zastupují zájmy svých členů a uzavírají kolektivní smlouvy se svazy zaměstnavatelů. Členství v odborech je dobrovolné.

Členové odborů mají nárok na právní ochranu.

Další informace Vám poskytne Německý svaz odborů DGB a jednotlivé odvětvové odborové svazy.

Kontaktní údaje regionálních kanceláří konfederace DGB a jednotlivých odborových svazů.

Další informace k radám zaměstnanců v Německu:

Problémy v podniku? Rady zaměstnanců – důležití aktéři v Německu! (PDF, 2 MB)