Rodinné dávky

Rodinné dávky

 • Ve kterém státě obdržím rodinné dávky?

Pod rodinné dávky spadají dávky, které obdrží rodiny, dokud děti nejsou schopny zajistit si své živobytí (např. přídavek na dítě), a dávky poskytované v prvních letech života dítěte, když rodič není v plném rozsahu výdělečně činný a místo toho se věnuje péči o dítě a jeho výchově (např. rodičovský příspěvek).

Zásadně platí, že dávky obdržíte přednostně v zemi zaměstnání. Platí to např. v případech, v nichž rodiče žijí a pracují v různých členských státech EU nebo když je výdělečně činný jen jeden rodič a jeho rodina včetně dítěte nebo dětí žije v jiném členském státě.

Pokud jsou oba dva rodiče výdělečně činní v různých členských státech EU, je přednostním (nadřazeným) nárokem nárok v tom státě zaměstnání, který je zároveň státem bydliště dítěte. Důležité je, že podřazená (druhořadá) povinnost poskytnout dávky může vzniknout také druhému státu. V tom případě by tento stát byl povinen poskytovat tzv. vyrovnávací doplatek ve výši rozdílu, pokud jsou příslušné dávky v tomto státě vyšší. Mohlo by se jednat např. o rozdíl mezi výší přídavku na dítě v Česku a v Německu u přeshraničního pracovníka z Německa pracujícího v Česku.

 • Rodinné dávky v Polsku

Kdo má nárok na rodinný přídavek / přídavek na dítě a příslušné příplatky?

Rodinný přídavek slouží k částečnému pokrytí výdajů spojených s obživou dítěte a s péčí o něj. Jeho výše se řídí věkem dítěte. Přídavek se vyplácí oprávněným rodičům nebo jednomu rodiči anebo pěstounovi, soudem stanoveném poručníkovi nebo zletilému dítěti, pokud nadále studuje v denním studiu. Dávka se vyplácí do dosažení 18 let věku dítěte nebo do ukončení školního vzdělání, avšak nanejvýš do dosažení věku 21 let, resp. 24 let, pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením, které se nadále účastní vzdělávání.

Výše měsíčního rodinného přídavku je závislá na věku dítěte:

 • od narození do 5 let: 95 PLN,
 • od 6 do 18 let: 124 PLN,
 • od 19 do 23 let: 135 PLN.

Závisle na rodinné a zdravotní situaci je možné poskytnout také příplatek k rodinnému přídavku, např.:

 • osamělým rodičům (193 PLN měsíčně, maximálně 386 PLN),
 • mnohodětným rodinám (95 PLN měsíčně za třetí a každé další dítě),
 • v případě účasti na opatřeních (odborného) vzdělávání a rehabilitace u dětí se zdravotním postižením (90 PLN měsíčně do dosažení věku 5 let dítěte, resp. 110 PLN měsíčně do dosažení věku 24 let),
 • navštěvuje-li dítě školu mimo místa bydliště (69 PLN, resp. 113 PLN měsíčně),
 • na začátku školního roku (100 PLN na školní rok) nebo
 • příplatek na péči o dítě v průběhu rodičovské dovolené (400 PLN po dobu max. 24 měsíců, resp. 36 měsíců v případě, že se současně narodilo více dětí, nebo 72 měsíců, jedná-li se o dítě se zdravotním postižením).

Pro vznik nároku na rodinný přídavek a na příslušné příplatky k němu musí být splněna příslušná kritéria. Výše příjmu rodiny přepočteného na jednoho člena nesmí překročit hranici 674 PLN měsíčně, u rodin se zdravotně postiženými dětmi 764 PLN.

Mám nárok na porodné (Becikowe)?

Dávka porodného je poskytována ve formě jednorázové platby ve výši 1 000 PLN, pokud čistý měsíční příjem rodiny přepočtený na jednoho člena nepřesáhne částku 1 922 PLN.

Jaké jsou podmínky pro přiznání dávky „500 Plus“?

Příspěvek na výchovu „500 Plus” ve výši 500 PLN měsíčně je vyplácen na každé dítě do 18 let věku dítěte nezávisle na výši příjmu rodiny.

Dávka „Dobrý start“ („Dobry Start“)

Nárok na tuto dávku je dán jednou ročně na každé dítě, které navštěvuje školu, až do dosažení věku 20 let. U dětí se zdravotním postižením, které navštěvují školu, je nárok na dávku prodloužen až do dosažení věku 24 let. Výše dávky činí 300 PLN nezávisle na výši příjmu.