Zastoupení zaměstnanců v České republice

  • Kdo zastupuje zájmy zaměstnanců?

Na podnikové úrovni zastupují zájmy zaměstnanců základní odborové organizace. Odborové organizace působí buďto u jednotlivých zaměstnavatelů nebo mohou sdružovat členy zaměstnané u několika zaměstnavatelů působících v daném regionu. Cílem odborových organizací je zejména uzavírat kolektivní smlouvy, které upravují především pracovní podmínky a podmínky odměňování všech zaměstnanců ve vztahu vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel například informuje příslušnou odborovou organizaci o vývoji v oblasti mezd a platů, o hospodářské situaci zaměstnavatele, o změnách v organizaci práce, v systému ohodnocení a odměňování zaměstnanců či v systému školení a vzdělávání zaměstnanců nebo o opatřeních v oblasti hygieny a BOZP. U zaměstnavatele může kromě toho působit také volená rada zaměstnanců nebo volený zástupce pro oblast BOZP.

Odbory navíc mají celostátní, regionální a odvětvové struktury. V České republice je největší odborovou centrálou Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která v současnosti sdružuje 30 členských odborových svazů. V regionech působí regionální rady odborových svazů ČMKOS a pracoviště Právního poradenství pro členy odborů. V jednotlivých odborových svazech se sdružují základní odborové organizace, a to zpravidla na základě příslušnosti k určitému odvětví nebo odborného zaměření daného pracoviště. Členství v odborech je dobrovolné.

Jako člen některého z odborových svazů sdružených v ČMKOS máte nárok na právní pomoc.

Další informace o jednotlivých členských odborových svazech a o pracovištích Regionálního právního poradenství naleznete na webových stránkách konfederace ČMKOS na adrese www.cmkos.cz

ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Tel.: +420 234 461 111, Mail: info@cmkos.cz www.cmkos.cz