Opatření v případě nemoci v Polsku

  • Co mi přísluší v případě nemoci?

 

Náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci za dobu dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo nařízené karantény v případě nakažlivých nemocí v celkové délce trvání nejdéle 33 dnů za kalendářní rok, resp. u zaměstnanců, kteří už dovršili věku 50 let, v délce nanejvýš 14 dnů za kalendářní rok.

Výše náhrady mzdy nebo platu se stanovuje na základě vyměřovacího základu za posledních 12 kalendářních měsíců před vznikem dočasné pracovní neschopnosti, a činí:

  • 80 % vyměřovacího základu (přičemž právní předpisy platné u konkrétního zaměstnavatele mohou stanovit také vyšší náhradu),
  • 100 % vyměřovacího základu, pokud byla dočasná pracovní neschopnost způsobena úrazem na cestě do práce nebo zpět, nebo nemocí během těhotenství,
  • 100 % vyměřovacího základu, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla z důvodu nezbytného lékařského vyšetření možného dárce tkáně nebo orgánu anebo v důsledku zákroku při odběru tkáně nebo orgánu.

Nárok na náhradu mzdy nebo platu získají zaměstnanci, kteří se účastní nemocenského pojištění, po uplynutí minimální doby nepřetržité účasti na pojištění (čekací doby) v trvání 30 dní. Ohledně nemocenského poskytovaného z nemocenského pojištění viz informace k sociálnímu zabezpečení.