Opatření v případě nemoci v České republice

  • Co mi přísluší v případě nemoci?

Zaměstnanci, který onemocní, náleží od 4. dne pracovní neschopnosti náhrada mzdy nebo platu poskytovaná zaměstnavatelem ve výši 60 % průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí. Od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží nemocenské. To znamená, že za první 3 pracovní dny (směny) dočasné pracovní neschopnosti, nejdéle však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn (tzv. karenční doba) zaměstnanec nemá nárok ani na náhradu mzdy, ani na výplatu nemocenského. Při nařízené karanténě se karenční doba neuplatní.

V současnosti se plánuje zrušení karenční doby od července 2019.

Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci od 4. pracovního dne do 14. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti za pracovní dny (a státní svátky) a v nich za počet hodin, na které byla rozvržena směna. Průměrný hodinový výdělek se stanovuje na základě hrubé mzdy či platu. Při výpočtu redukovaného průměrného výdělku (vyměřovacího základu) se postupuje takto:

  • z průměrného hodinového výdělku do 190,75 Kč se započítává 90 %,
  • z částky od 190,75 Kč do 286,13 Kč se započítává 60 % a
  • z částky od 286,13 Kč do 572,25 Kč se započítává 30 %.

K částce nad 572,25 Kč se nepřihlíží.

Náhrada mzdy nebo platu vyplácená zaměstnavatelem přísluší pouze zaměstnancům, kteří v dané dny splňují podmínky nároku na výplatu nemocenského podle zákona o nemocenském pojištění. K nemocenskému poskytovanému v rámci nemocenského pojištění od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti viz informace k sociálnímu zabezpečení.