Leták "mládež na start"

by Eures TriRegio

Ulotka "młodzi na start": Informacje na temat międzynarodowych i niemieckich programów staży i praktyk, a także stowarzyszeń oferujących programy wymiany lub staży. Stan na listopad 2016 r.   

Flugblatt "Jugend an den Start": Informationen zum Thema internationale und deutsche Programme für Jobs und Praktika, sowie Anlaufstellen für Austauschprogramme oder Praktika. Stand: November 2016

http://www.eures-triregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/informationen/ulotka_mlodzi%20na%20start.pdf

Go back