O nás

Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezska.

Přeshraniční partnerství partneři připravovali už od vstupu České republiky a Polska do Evropské unie v roce 2004. Bylo ustaveno v říjnu 2007 na základě podepsané rámcové dohody.

Partnerství považuje za stěžejní tvůrčí úkol ve své činnosti integraci trhu práce a trhu profesního vzdělávání v trojzemí (tj. v česko-polsko-saském pohraničí). Dlouhodobým cílem partnerství je podporovat rozvoj společného trhu práce tak, aby byly zároveň dodržovány stávající pracovněprávní a sociální standardy platné v jednotlivých státech.

K prioritám činnosti partnerství patří:

  • informace a poradenství poskytované poradkyněmi a poradci EURES v regionu,
  • poskytování aktuálních a specifických informačních a poradenských služeb pro  cílové skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVC, učňů a studentů,
  • iniciativy zaměřené na prosazení mobility za spravedlivých podmínek v trojzemí,
  • příprava iniciativy na zjišťování údajů o potřebě kvalifikované pracovní síly.