Liberec: Informations- und Beratungstag

Úřad práce ČR a Eurocentrum Liberec si vás dovoluje pozvat na


PORADENSKÝ DEN


Místo: Evropský dům
U Jezu 525/4, Liberec
kancelář č. 3.10, 2. patro

Termín: 17.06.2020 čas: 09:00-12:00

  • Životní a pracovní podmínky v Německu
  • Možnosti uplatnění v konkrétní profesi
  • Zdravotní a sociální pojištění
  • Ostatní dotazy

Využijte individuálního poradenství s pracovníky AA v Bautzenu,
paní Simonou Schiemenz a panem Jörgem Hohlfeldem.


Zájemci o práci v Německu by měli alespoň komunikativně ovládat německý jazyk a mít strukturovaný životopis v němčině. Rezervace nutná!

Těšíme se na Vás.

Rezervace a další informace na tel.: +420 950 132 486-443
nebo na e-mailu: eures@lb.mpsv.cz


Tato akce je financována z programu EU pro zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI 2014 – 2020“

 

Ort: Evropský dům (Europäisches Haus), U Jezu 525/4, Liberec kancelář č. 3.10, 2. patro

Zurück