Hledání práce

Hledáte-li zaměstnání v severočesko-sasko-dolnoslezském trojzemí, můžete se obrátit na kompetentní poradkyně a poradce EURES z veřejných služeb zaměstnanosti, kteří Vám rádi poskytnou informace a poradenství o volných místech v regionu, požadovaných kvalifikacích, životních a pracovních podmínkách v sousedních zemích, potřebných dokladech, resp. potvrzeních, i mnoha dalších aspektech. Kontaktujte poradkyně a poradce EURES ve svém regionu.

Chcete-li hledat nabízená volná místa samostatně, existují tyto možnosti:

  • K  burze volných pracovních míst Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) s nabídkami volných míst v celé Evropě dle země, regionu, povolání a druhu smlouvy se dostanete zde.
  • K burze pracovních příležitostí Spolkové agentury práce SRN (Jobbörse) se dostanete zde.
  • K databázi volných míst veřejných služeb zaměstnanosti CR se dostanete zde.
  • Ke zprostředkování volných míst v Polsku se dostanete zde.

Tip: Informujte se o životních a pracovních podmínkách v zemi, v níž hledáte práci. Více se dočtete zde.